Bình hứng hút nhớt thải JTC 4819

11,972,000

Bình hứng hút nhớt thải JTC 4819

Model : JTC-4819

Xuất xứ : JTC-Taiwan

Hotline: 0913109944